TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Tarihi

Ankara İlimizin Ulus semtinde bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi aynı zamanda ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yapılmış planı Salim Bey (evkaf mimarı) tarafından tasarlanmış Türk mimari tarzında yapılmış olan bina iki katlı olup, duvarlarını Ankara taşı olarak bilinen andezit süslemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk toplandığı 23 Nisan 1920 tarihinde henüz bitirilmemiş olmasına rağmen toplantı gerçekleştirilmiş ve Aziz Türk Milleti’nin katkılarıyla tamamlanmıştır. 15 Ekim 1924 tarihine kadar meclis binası olarak kullanılmış, sonrasında Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi olmuş, daha sonra ise Hukuk Mektebi olarak eğitim alanında işlev görmüş, 1952 senesinde Maarif Vekaletine verilmiş, 1957 senesinde müzeye çevrilmek amacıyla çalışmalara başlanılmış ve 23 Nisan 1961 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi olarak vatandaşların ziyaretine açılmıştır.

Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılı münasebetiyle 1981 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan müze, 23 Nisan 1981 senesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak tekrardan vatandaşların hizmetine açılmıştır. İlk meclis olarak açılışı oldukça coşkulu yapılmış, 23 Nisan 1920 senesinde binanın etrafında binlerce kişi heyecanla açılışı beklemişlerdir. Görkemli törenlerin ardından 115 mebus ile ilk meclis toplantısı yapılmış, meclisin ilk konuşmasını en yaşlı üye olan ve meclis başkanlığına seçilen Sinop milletvekili Şerif Bey yapmıştır. Bu konuşmanın akabinde Ankara milletvekili Gazi Mustafa Kemal Atatürk söz almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hangi azalardan oluşacağını açıklamıştır. 24 Nisan 1920 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci toplantısını yapmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclis başkanı seçilmiştir.

Binanın koridor kısmında sol taraftaki odalarda 1918 ve 1923 seneleri arasında yaşanan olayların olduğu tablolar, belgeler, fotoğraflar, savaş araç gereçleri teşhir edilmektedir. Yine sağ tarafta 1. ve 2. Dönem milletvekillerine ait resim, tablo, fotoğraf, hatıra tarzında eşyalar sergilenmektedir. Giriş kısmında koridorun solundaki ilk oda Bakanlar Kurulu odasıdır. Sivas Kongresi’nde kullanılmış olan başkanlık masası bulunmaktadır. Koridorun solundaki ikinci oda Encümen Odası olup, çeşitli konuların meclis komisyonlarında incelendiği kısımdır. Yine bünyesinde idare odası, Şeriye Encümeni odası, Dinlenme Odası, Meclis Toplantı Salonu bulunmaktadır.