Ankara Rahmi M. Koç Müzesi İletişim

2005 yılında kurularak ziyarete açılan Ankara Rahmi M. Koç müzesi Ankara Altındağ ilçesinde bulunmaktadır, müze ile telefon, fax ve mail yoluyla iletişim kurulabilmekte ve bu iletişim numaralarına müzenin internet sitesinden ulaşılabilmektedir.Rahmi M. Koç müzesi gezildiğinde insana çok farklı bakış açıları kazandırabilmekte ve bunun farkında olan kişiler müzeyi ilk fırsatta ziyaret etmektedir.Bu müze Ankara Kalesine oldukça yakın bir konumda bulunmakta ve iki bölümden oluşan toplam 7000 metrekarelik bir alanda yayılmış haldedir. Bu bölümlere Çengelhan ve Safranhan adı verilmiştir. Bu isimlerin verilmesinin nedeni ise günümüzle ilgili olmayıp, 1500’lü yıllara dayanmaktadır.

Müzenin bölümlerinden olan Çengelhan 1523 yılında Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi bir han olan müzenin bu bölümünün, zamanında Osmanlı devletinde vakıflara bağlı olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Çengelhan yaklaşık 500 yıl önce inşa edilmesine rağmen günümüze kadar gelmiş ve şuanda müze olarak hizmet vermektedir. Ankara’nın hanlar bölgesinde yer alan yapı, Ankara Kalesinin ana giriş kapısına çok yakın bir şekilde konumlanmıştır. Osmanlı dönemindeki en büyük hanlar arasında bulunan Çengelhan, uzun süre kullanıldıktan sonra son dönemlerinde farklı amaçlar için kullanılmıştır. Han incelendiğinde Osmanlı hanlarında kullanılan tipik mimari özellikleri yansıtmakta ve ortasında avlu bulunmaktadır. Bu hanın Koç aile için önemi ise Vehbi Koç’un bir dönem burada dükkân işletmesidir.

Müzenin diğer bölümü olan Safranhan da 1500’lü yıllarda yaptırılmış ve Osmanlı devletinde kervansaray olarak hizmet vermiştir. Burası da Osmanlı Devletinde bulunan kervansarayların tipik mimari özelliklerini göstermekte olup, ticaret yapan tüccarları ya da yolcuları ağırlamak için yapılmış ve ona göre düzenlenmiştir. Uzun süre bu amaç için kullanıldıktan sonra Osmanlının son yılları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında cezaevi kullanılmıştır. Cezaevi olarak kullanılması bırakıldıktan sonra ise depo olarak hizmet vermeye devam etmiştir. 2012 yılında Koç Vakfı tarafından satın alınmış ve gerekli restorasyonlar yapıldıktan sonra müzeye dâhil edilmiş, nihayetinde müzenin açılışından 11 yıl sonra 2016 yılında ziyarete açılmıştır.