Anadolu Medeniyetler Müzesi nerededir

1997 senesinde Avrupa Yılın Müzesi ünvanını alan Medeniyetler Müzesi, kendisine has koleksiyonları bünyesinde bulundurması ile dünyanın en önemli müzelerinden biri olma niteliği taşıyan, Paleolitik Çağdan günümüze kadar Osmanlı devrinin de sergilendiği Anadolu Medeniyetler Müzesi ülkemizin başkenti olan Ankara ilimizde bulunmaktadır. Ankara medeniyet müzesine ulaşım oldukça basittir. Ulus heykelinden Ankara Kalesi’ne doğru direkt devam edildiğinde yol sizi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaştıracaktır. Ankara’nın At pazarı olarak adlandırılan semtinde, Ankara Kalesi’nin dış duvarının kıyısında mevcut olan Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni adlı iki Osmanlı yapısında hizmet vermektedir.

Atatürk’ün yönlendirmeleriyle Ankara merkezinde Anadolu’da yaşamış medeniyetlerle ilgili bir müze kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak diğer bölgelerdeki Hitit eserleri Ankara ilinde toplanmaya başlanmıştır. Dönemim kültür müdürü Hamit Zübeyr Koşay Maarif Vekili Saffet Arıkan’a Kurşunlu Han’ın ve Mahmut Paşa Bedesteninin onarılmak suretiyle müze olarak kullanılmasını teklif etmiş, bu teklif kabul edilince 1938 senesinden 1968 senesine kadar restorasyonlara başlanılmıştır.  Müze 1968 senesinde tamamlanmıştır. Günümüzde yüzlerce ziyaretçi alan müze türünün en güzide örneklerinden biridir ve bu yönüyle dünya müzeleri arasında da haklı bir itibar kazanmıştır.

Kurşunlu Han’da araştırmacı odaları, idari bina, kütüphane, laboratuvar, konferans salonu bulunmakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak hizmet vermektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminin veziri azamlarından Mahmut Paşa tarafından inşa ettirilen Bedesten’in 1464 ile 1471 seneleri arasında yapıldığı düşünülmektedir. Handa Ankara sof kumaşlarının dağıtımının yapıldığı bilinmektedir.  Ortasında 10 kubbe, dikdörtgen ve kapalı bir mekan karşılıklı yerleştirilmiş 102 dükkan ile klasik bir görünüm arz etmektedir. Kurşunlu Hanın ise yineFatih Sultan Mehmet döneminin veziri azamlarından Mahmut Paşa’nın Üsküdar ilçesinde bulunan İmaretine vakıf olarak inşa ettirilmiştir.  Han’ın 1946 yılında yapılan restorasyonunda 2. Murat’a ait çeşitli sikkeler bulunmuştur ve Han’a ait kitabe bulunmamaktadır. Sikkelerin bulunması hanın varlığının 15. Asrın ilk yarısında olduğunu kanıtlamaktadır. Osmanlı dönemi tipik han özelliklerini taşımakta, zeminde 28 oda, 1. Katta ise 30 oda bulunmaktadır. Binanın güney ve batı yönlerinde yer alan bodrumda bir ahır mevcuttur.